Trainer / Coach bij UPD

Als trainer / coach ben je onderdeel van de UPD Academy. Binnen de Academy is onze dienstverlening gericht op het leren toepassen van kennis en vaardigheden op het gebied van duurzame prestatieverbetering en verandering.

In deze rol zet jij jouw kennis, vaardigheden en ervaring in om individuen in staat te stellen om zelfstandig operationele resultaten te behalen. En dat gaat verder dan een paar dagen training geven, je begeleidt deelnemers bij het toepassen van de kennis in de praktijk en het realiseren van verbeteringen tijdens de praktijkopdracht.

Leer anderen om een rol te vervullen in de transformatie

Kennis is niet langer macht

We leven in een wereld waar kennis vrij verkrijgbaar en in enorme hoeveelheden beschikbaar is. Hierdoor wordt de hoeveelheid kennis die iemand heeft niet langer onderscheidend. Maar de mate waarin mensen de beschikbare kennis kunnen toepassen om resultaten mee te behalen des te meer.

Daarom staat tijdens al onze trainingen de toepassing in de praktijk centraal. Wij geloven dat deelname aan een training alleen succesvol is wanneer deelnemers na de training direct aan de slag kunnen met verbetering van de resultaten. En hierbij hebben onze trainers / coaches een cruciale rol.

Hoe jouw dagen er uit zien

Door de combinatie van training en praktijkbegeleiding is de rol van trainer / coach divers en uitdagend. De ene dag sta je voor een groep cursisten de theorie uit te leggen en te ondersteunen met praktijkvoorbeelden, terwijl je de andere dezelfde cursisten helpt om deze theorie toepasbaar te maken binnen hun eigen organisatie.

Voor een deel van onze trainingen stimuleren we deelnemers om direct een praktijkopdracht uit te voeren. Hiermee bewijzen ze dat ze de kennis kunnen inzetten om resultaten te verbeteren en dit vormt de basis voor de praktijkcertificering. Als trainer / coach fungeer jij als coach en begeleider tijdens deze praktijkopdrachten. Tijdens deze trajecten maak je van dichtbij mee welk effect jouw training en begeleiding heeft op de ontwikkeling van de deelnemer. Wanneer de deelnemer uiteindelijk zijn of haar praktijkcertificering in ontvangst neem, voelt dat als een kroon op jouw werk.

Een multidisciplinaire rol

Behalve de wisseling tussen training, praktijkbegeleiding en coaching proberen we onze trainers / coaches zoveel mogelijk multidisciplinair in te zetten. Dat betekent dat je in staat bent om verschillende trainingen te verzorgen binnen verschillende disciplines. Zo kun je dus de ene dag een Scrum Master training verzorgen, terwijl je een dag later een Green Belt begeleid bij de praktijkopdracht.

Het startpunt is natuurlijk jouw eigen expertise. Heb je ervaring met en kennis over Lean? Dan is dat een logisch startpunt. Van daaruit breiden we samen jouw kennis van de verschillende niveaus uit, voordat we een andere methode of filosofie gaan behandelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rol van trainer / coach? Neem dan contact op met Jof Houben via join@upd.nl of 020 – 345 3015.

JointheSpark is een initiatief van UPD © 2024