Mensen

Onze collega’s zijn het fundament, het heden en de toekomst van UPD. Zij hebben UPD gebracht naar waar we nu zijn. En zij bepalen hoe onze toekomst eruit ziet. In lijn met de drive waar UPD ooit mee gestart is, geloven wij dat onze mensen het belangrijkste onderdeel van de organisatie zijn.

Onze collega’s maken wie we zijn

Deze overtuiging is leidend in de inrichting, besturing en structuur die we hanteren binnen UPD. Alles is ingericht om te zorgen dat onze collega’s het beste uit zichzelf kunnen halen en daarmee de beste klantbeleving voor onze klanten kunnen realiseren.

Onderdeel van het grotere geheel

Iedere collega is onderdeel van het geheel wat we UPD noemen. Maar dat betekent niet dat we collega’s in een keurslijf duwen. Het grotere geheel verandert iedere keer als er collega’s bij komen of vertrekken. Iedereen is uniek en deze unieke waarde proberen we zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

We hebben hiervoor wel – met zijn allen – een aantal spelregels bepaald, een soort typering waar we allemaal aan willen voldoen. We houden er alleen niet van om dingen onnodig complex te houden, dus deze typering hebben we in een aantal zinnen gevangen:

UPD’ers zijn gedreven en positief kritische meedenkers en -doeners die werken met hun hoofd, handen en hart. Wij hebben het lef om de lastige vragen te stellen, te confronteren en uit te dagen, maar ook de compassie en empathie die nodig is om mensen mee te krijgen.

Vrienden van vroeger

UPD is in 2002 gestart door twee vrienden die een gedeelde ambitie hadden en ontzettend veel zin hadden om samen deze ambitie te realiseren. Zij hebben de basis gelegd voor wat vandaag UPD is. En binnen die basis is het samenwerken met vrienden stevig verankerd.

Je vindt binnen UPD daarmee een sfeer die bijna familiair is. We geven oprecht om het welzijn, vitaliteit en geluk van onze collega’s. We zien elkaar als gelijken en voelen de veiligheid om het met elkaar oneens te zijn en dit te bespreken. Dit betekent overigens niet dat de grens tussen werk en privé is verdwenen, we lopen niet de deur bij elkaar plat in privétijd. Maar de manier waarop we samenwerken, communiceren en ons om elkaar ontfermen is bijna vergelijkbaar met die van een een vriendengroep.

Diversiteit en inclusiviteit

Bij UPD hoeft niemand zich te verstoppen en iedereen krijgt de ruimte om zich te blijven ontwikkelen.

Diversiteit en inclusiviteit zijn voor ons belangrijke begrippen. Bij onze klanten leggen we nadrukkelijk de focus op de verschillen tussen mensen, karaktertypen en teamrollen. En bekijken we hoe ze de talenten van mensen het beste in kunnen zetten om te komen tot duurzame prestatieverbetering en verandering.

En binnen onze eigen organisatie is dat niet anders. Door onze informele en relatief platte structuur stimuleren we bijvoorbeeld dat de beslissingen zoveel mogelijk genomen worden door de mensen die over de meeste informatie beschikken en er verstand van hebben.

Daarbij zien we dat binnen veel organisaties mensen onnodig veel tijd kwijt zijn met het wegmoffelen van hun zwakke punten. Ze proberen zich beter voor te doen dan ze zijn en verstoppen wie ze echt zijn. En dat proberen we binnen UPD te ontstijgen. Wij realiseren ons dat iedereen beperkingen heeft en we proberen te zorgen dat de omgeving hen ondersteunt bij het overwinnen van deze beperkingen. Bij UPD hoeft niemand zich te verstoppen en iedereen krijgt de ruimte om zich te blijven ontwikkelen.

Meer weten ?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Jof Houben via join@upd.nl of 020 – 345 3015.

JointheSpark is een initiatief van UPD © 2024