Cultuur

Cultuur is een hot topic binnen organisaties en daarbuiten. Er wordt veel over gesproken en geschreven, van cancelcultuur tot bestuurscultuur. Daarmee wordt het groot en complex gemaakt, terwijl de cultuur binnen een organisatie eigenlijk niets meer is dan een set van ongeschreven regels die bepalen hoe we doen wat we doen.

Hoe we doen wat we doen

En daarmee hebben we ook het belangrijkste element van de complexiteit te pakken, want hoe ga je om met ongeschreven regels? Binnen UPD gebruiken we hiervoor onze kernwaarden, zij zijn ons kompas en de basis voor onze ongeschreven regels en omgangsvormen.

Zes kernwaarden

Onze kernwaarden zijn in een piramide opgebouwd waarbij Verbindend de top van de piramide is, dit is de belangrijkste kernwaarde die we hebben. De overige kernwaarden dienen ter ondersteuning of versterking hiervan.

  • Verbindend – We zijn overtuigd van de kracht van verbinding tussen mensen. We weten dat we alleen verder komen als we samenwerken, met elkaar, onze klanten en onze relaties. In alles wat we doen zoeken we een oprechte verbinding op met mensen.
  • Prikkelend – We zien het als onze taak om mensen te inspireren en in beweging te brengen. Dit doen we door ze te prikkelen en te motiveren. Wij hebben het lef om de lastige vragen te stellen, te confronteren en uit te dagen, maar ook de compassie en empathie die nodig is om mensen mee te krijgen.
  • Bevlogen – We houden van wat we doen en alles wat we doen is vol energie en met aanstekelijk enthousiasme.
  • Resultaatgericht – We helpen onze klanten om duurzame prestatieverbetering en verandering te realiseren. Het realiseren van deze verbetering en verandering staat centraal in alles wat we doen. En we doen dus ook alleen dingen die hier direct aan bijdragen.
  • Helder – De wereld is al complex genoeg, daar hoeven wij niets meer aan bij te dragen. We houden er dan ook niet van om dingen onnodig moeilijk te maken. Onze collega’s, klanten en relaties kunnen van ons verwachten dat we heldere taal spreken en zeggen waar het op staat.
  • Bekwaam – We doen het goed, of we doen het niet.

Verschillen erkennen

Iedereen is anders, dat is geen geheim. Binnen UPD heeft iedereen ook de ruimte om anders te zijn, maar we werken wel actief aan het benutten van de verschillen tussen mensen. De één is simpelweg beter in het bedenken van innovatieve plannen terwijl de ander beter is in het stapsgewijs plannen van projecten. En door deze kwaliteiten te bundelen in een team en iedereen in zijn of haar kracht te zetten, krijgen we de beste resultaten.

Ook hier spelen onze kernwaarden een belangrijke rol. Want om de verschillen tussen mensen te benutten moeten we hier met elkaar het gesprek over voeren. We moeten bewust zijn van elkaars sterke kanten en mogelijke valkuilen. Dit zijn niet altijd gemakkelijke of prettige gesprekken, maar zolang we de oprechte verbinding met elkaar opzoeken en het resultaat centraal stellen komt dat altijd goed.

Wanneer jij bij ons solliciteert is het heel goed mogelijk dat we je vragen om een assessment te doen. Dit geeft ons informatie over jouw voorkeursrollen en je mogelijke sterke punten en valkuilen. We kunnen dan tijdens onze eerste gesprekken al direct oefenen met het bespreekbaar maken van deze zaken. En we gebruiken de uitkomsten van het assessment om te bekijken hoe en in welke rol jij het beste in ons team past. Dit doen we aan hand van het teamrolmodel van Belbin.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Jof Houben via join@upd.nl of 020 – 345 3015.

JointheSpark is een initiatief van UPD © 2024